Integreret Veterinærmedicin

fivmlogo

Integreret veterinærmedicin står for et anderledes og mere holistisk syn på dyresundhed og behandling af sygdomstilstande hos dyr. Mens de konventionelle terapiformer hos såvel dyr og mennesker som oftest er målrettede mod et afgrænset symptom- eller organkompleks, så vil den holistiske tilgang i højere grad inddrage flere aspekter af dyrets tilværelse, som for eksempel ernæring, temperament og tidligere helbredsproblemer, som ikke umiddelbart ser ud til at være relevante for det aktuelle problem. Kroppens evne til selvhelbredelse bliver aktiveret, og forebyggelse af fremtidige sygdomsproblemer har ligeledes en meget høj prioritet indenfor den integrerede veterinærmedicin.

Holistiske behandlingsformer kan være fremragende som alternativ, men er også velegnede  til at supplere mere traditionel behandling af dyr i praksis. Der vil være få bivirkninger eller risici forbundet med en integreret terapi. Det er vigtigt, at der stilles en diagnose, og at der lægges en strategi i samråd med dyrlægen for at sikre dyret den bedste behandling igennem hele forløbet.

Integreret veterinærmedicin omfatter blandt andet følgende terapiformer:

  • Akupunktur
  • Bach’s blomstermedicin
  • Fysioterapi
  • Homøopati
  • Kinesiologi
  • Kiropraktik
  • Osteopati
  • Urtemedicin

… med flere

Hvem er FIVM?

FIVM blev grundlagt i 1985 som et forum for dyrlæger med interesse for alternative behandlingsformer og økologi (som også dengang ansås for at være ret alternativt ). Det er det eneste danske interesseforbund, som beskæftiger sig med holistisk behandling af dyr. Og selvom der kan registreres en stigende interesse hos både dyreejere og dyrlæger for alternative terapiformer  (i takt med at disse også bliver mere udbredt hos mennesker), så er der brug for en forening hvor  medlemmerne kan udveksle erfaringer, og som kan støtte udviklingen på området og sikre uddannelse indenfor det.

Samtidigt er foreningens formål også at udbrede kendskabet til integreret veterinærmedicin til interesserede dyreejere, som kan få nærmere oplysninger om de forskellige terapiformer der findes, samt hvor de i givet fald kan kontakte en dyrlæge der tilbyder denne form for behandling.